Kultura współczesna i street art

Interesujemy się wszystkim tym, co poświęcone jest sztuce i kulturze współczesnej, w szczególności w jej miejskim wydaniu. Tworzymy grupę żywo zainteresowaną tematem oraz kreujemy przestrzeń niezbędną do artystycznej ekspresji. Nasza galeria jest interaktywna, zaprasza każdego, w tym twórców, dla których przygotowaliśmy pracownię. Również angażujemy się we wszelkiego rodzaju inicjatywy związane z kształtowaniem przestrzeni miejskiej i przeciwdziałamy wandalizmowi, chaosowi w tej kwestii. Zapraszamy!

TheRootz - Kultura współczesna i street art

Comments are closed.