The Rootz – przemyślana sztuka miejska

Gdy zakładaliśmy The Rootz, jednym z celów, jaki nam przyświecał, było przygotowanie takiej przestrzeni, aby skupiać u nas twórców miejskich. Naszym głównym zamiarem jest jednak poprawa wizerunku miasta, a nie popieranie wandalizmu oraz artystycznej anarchii, która jest obecna w przestrzeni polskich miast. Skupiamy się na tym, co piękne i pożyteczne, aby sztuka miejska mogła poprawiać wygląd otoczenia, a nie działała negatywnie. Dlatego jesteśmy miejscem przeznaczonym dla świadomych street artu twórców oraz przestrzenią do dyskusji i wymiany poglądów w tej dziedzinie.

TheRootz - The Rootz – przemyślana sztuka miejska

Comments are closed.